Vad är ett värde? Och i så fall för vem?

Ibland blir jag ombedd att värdera. Det är roligt och jag gör det gärna. På det viset får jag ju möjlighet att se väldigt många flera föremål som finns i hemmen hos människor runt om. Men jag värderar endast det jag kan, dvs områden jag faktiskt har en kunskap om.Men även inom områden jag faktiskt KAN, så är det svårt ibland. En vara är ju inte mera värt än det de i den stunden du vill sälja, kan få för den. Efterfrågan på en typ av föremål växlar över tid och faktiskt även mellan landsändar.

Ingen kan heller värdera alla sorters föremål.Jag värderar absolut inte vapen, mynt, medaljer, ur, frimärken, och väldigt sällan det som är tillverkat efter 1950. Glas värderar jag även från 1950-60 talen.

Kunskapen att värdera handlar om att man skapar sig en bild av marknaden och lär sig sina områden ordentligt. Men det handlar också om att följa med vad som händer och inse att priserna är olika om man säljer själv, säljer på auktion, loppis eller i antikaffär.  Man måste följa marknaden under en längre tid för att få en någorlunda tillförlitlig bild. Att titta på Tradera och utifrån det sätta pris på föremål är inte en så tillförlitlig metod. Man måste ha en gedigen kunskap om föremålet. Olika försäljningsmetoder dras med olika kostnader samtidigt som billigaste sättet att sälja kanske sällan ger bästa resultatet.