Vad är ”Antikt”?

När jag startade butiken ”Smått Antikt” i höstas (hösten 2016) fick jag anledning att fundera över begreppet ”Antikt”. Vad är det, vad är antikt, hur gammalt skall det vara? Antikt verkar vara ett ganska flytande begrepp för gemene man. Det finns de som tycker att allt ”gammalt” är antikt. Det är det inte. Vi måste då även fundera över vad som är ”Gammalt”…

Det som är gammalt för mig kanske inte är gammalt för dig. Det beror lite på våra egna uppfattningar och kanske lite på vår ålder.

Antikt är i alla fall, enligt skatteverkets(!) definition det som är hundra år och äldre. Semiantikt benämns det som är femtio år och äldre. Benämningen semiantik är dock ingen officiell benämning hos Skatteverket.

När man tittar på program som ”Antikrundan” kan man, med detta i bakhuvudet, ibland bli lite förbryllad då det i programmet dyker upp yngre föremål. Men som sagt, det finns ingen lag som säger vilket som är antikt eller inte.

Begrepp som ”Retro” och ”Vintage” är om möjligt ännu mera förbryllande. En 20-talsklänning kan kallas vintage, men den är ju också nästan att betrakta som Antik…

Begreppet ”Retro” används idag mest om porslin från 1950 – 70- talen.

Lämna ett svar