Upplysning i tiden…

Hösten närmar sig och med den ökar vårt behov av upplysning. Dvs den typ som kommer från lampor och ljusstakar.

Många tror att fotogenlampan har funnits i många århundraden, att den är jättegammal, men så är inte fallet. Den konstruerades av en polsk kemist och farmaceut vid namn Ignacio Lukasiewics 1854. ill Sverige kom fotogenlampan i början av 1860-talet. Fotogenlampans storhetstid blev förhållandevis kort och när elektriciteten blev allt vanligare under första kvartalet av 1900-talet, försvann fotogenlamporna från hemmen. Idag har de fått något av en pånyttfödelse som mysfaktor samt för oss som lever med att elnätet ibland inte fungerar. Kanske kommer fotogenlampornas popularitet fortsätta öka när vi i en allt osäkrare framtid behöver en ökad krisberedskap.

Innan fotogenlampornas ankomst användes endast ljus av vax eller vid finare tillfällen, stearin. Även tjärstickor användes i allmogehemmen. De ljuskronor man hängde i taket hade alltså som enda ljuskälla, ljus. De fantastiska Oskarianska kronor som vi idag träffar på med elektricitet är oftast elektrifierade in på 1900-talet, alternativt nytillverkade.