Loppisar, Secondhand och Antikbutiker…

Om somrarna är det många som åker omkring och letar efter loppisar och second handbutiker. Då och då, ganska ofta, hittar de min lilla Antikbutik. Antikbutiker innehåller ju second hand, men tvärtom är inte självklart. Ofta ofta får jag veta att mina grejor är dyrare än loppisar och second hand.Jag kan ta det. Jag är väl medveten om att det mesta i Smått Antikt kostar mera än på en loppis.

Loppis är en försäljning du oftast öppnar hemma i en gratis lokal, försäljningen är inte jättestor och den räknas som hobbyverksamhet och du betalar inte moms på varorna.

Second hand drivs ofta av en förening i välgörenhetssyfte. Det man säljer kommer in gratis som gåvor. De betalar inte moms på det de säljer inte heller moms på hyran. Ofta förekommer det att personalen helt eller delvis är volontärer.

En Antikbutik är något helt annat. Man betalar moms på varorna, hyran är ofta högre eftersom antikbutiker oftast ligger centralt, och man betalar även moms på hyran. En antikbutik renoverar och tvättar föremålen. Oftast köper inte antikbutiker dödsbon, man får ingenting gratis, alla föremål köps in till butiken. Du ska betala försäkringar, kanske larm, banktjänster.

Kort sagt kostnadsbilden skiljer sig betydligt mellan de olika verksamheterna. Ännu mera om man tänker sig att ta ut någon form av lön från Antikbutiken som ju oftast är en heltidssyssla, typ 5-7 dagar i veckan. Därtill ska du vara uppdaterad kunnig om föremålen, trender, kunna prisbilden och kunna de basala vad gäller skötsel och renovering.

I den här jämförelsen har jag heller inte tagit upp webbförsäljningen. Blocket och Tradera. Platser där alla kan sälja allting för endast priset av procent på det försålda föremålet.