Belysning

Armaturer, ljuskronor, takkronor, kristallkronor och fotogenlampor. Många äldre lampor är inte elektrifierade utan bara för fotogen och/eller ljus.

1 produkt

1 produkt