Är den ”gammal”?

Ibland refererar vi till föremål som ”gamla”. Frågan är vad menar vi med ”gammalt”, Ibland är det lite dimmigt, hur gammalt är gammalt? Och hur kan jag veta HUR gammalt det gamla är?

Var gång jag får in ett föremål, gör jag en föremålsresearch, dvs om jag inte redan vet allt om föremålet. Jag försöker ta reda på tillverkare, tillverkningstid, material etc Denna research ligger till grund för värderingen av föremålet. Dessutom är det roligt att ta reda på historien kring föremålet.

Stilen på föremålet kan ofta berätta en hel del om åldern. är det ett barockföremål? Gustavianskt, Oscarianskt, Empir, Jugend eller Art Deco? Här kan man få en ledtråd var det är tillverkat utifrån hur det ser ut, tillverkningsmetod ex vis.

Handlar det om keramik och porslin har man ofta, inte alltid, stämplar att gå på, både på svenskt och från andra länder. Stämplar under koppar och fat förändras över tid, och på så vis kan man tidsbestämma föremålet.

Ibland har man sådan tur att man får med föremålets historia, eller del av historien, från säljaren. Då får man oftast också veta VAR och HUR föremålet använts, den sk ”Proveniensen. Vissa föremål med känd proveniens stiger i värde utifrån denna, vem som ägt föremålet etc. Utifrån vem/vilka som ägt och brukat föremålet, varifrån det kommit, kan man också åldersbestämma föremål.

Trots alla dessa möjligheter man har att åldersbestämma föremål så går man bet ibland, och då är det gissningar utifrån tidigare erfarenheter av liknande föremål som man får ta till.

Man skall komma ihåg att gammalt är ibland jättegammalt, och gammalt har ibland inte ett jättehögt värde.

Lämna ett svar